Trouwnutrition.nl

DAAROM LIEFDE VOOR BOEREN

Boeren zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Ze staan voor dag en dauw op om ons voedsel te produceren, leveren een enorme bijdrage aan het Bruto Nationaal Product en zorgen voor bedrijvigheid, werkgelegenheid en innovatie.

De liefde voor boeren zit diep bij Trouw Nutrition. Hoogste tijd om onze agrariërs op een voetstuk te zetten en dit interactieve platform vóór en dóór boeren te starten. Door kennis, ervaring en expertise te delen, vergroten we gezamenlijk onze slagkracht!

Een boerenplatform om:

  • Onderling kennis en tips uit te wisselen (Tip: doe mee aan onze taartactie!)
  • Boerenbedrijven en boerenverhalen positief in de schijnwerpers te zetten
  • Lokaal een bijdrage te leveren met de Boerengift
  • Met elkaar te innoveren naar toekomstbestendige boerenbedrijven 
  • Boeren met elkaar te verbinden; o.a. door het organiseren van boerenlunches

We hopen dat dit platform de onderlinge samenwerking tussen boerenbedrijven versterkt en een positieve bijdrage levert aan de agrarische sector in de Benelux.

Mist u zaken op dit platform? Heeft u opmerkingen of vragen? We hechten veel waarde aan uw mening! Neem contact met ons op via dit antwoordformulier